HEMATOM

Hematom er en blodansamling i organer eller i vev på grunn av blødning. Små slag, risp eller kutt kan forårsake blødninger i huden. Vanligvis er de ufarlige, huden har stor evne til å lege seg selv. Ved øket alder mister huden sin normale elastisitet, og blødninger i huden kan da skje hyppigere.

Ved større slag kan større blodårer skades. Det kan da oppstå blodansamling i muskelen eller underhuden, noe som også kan gi smerte på grunn av trykket fra blodansamlingen. Den kan spre seg over større deler av huden, men vil over noe tid (noen uker eller måneder) gå tilbake uten behandling.

Del siden sosialt!